Gratulerer, om du er kommet hit betyr det at din søknad om registrering er mottatt og vi vil behandle denne så raskt som mulig!

På denne siden skal du fylle ut din bedriftsprofil. Vi anbefaler vi på det sterkeste å bruke 5 minutter på å gjøre dette nå, da godkjennelsesprosessen vil gå raskere. Dette profilen må uansett fylles ut før bedriften kan motta forespørsler om tilbud fra potensielle kunder.

Bygg din bedriftsprofil

Viktig! Det bes om du ettersender kopi av gyldig forsikringsbevis til bedrift@trefellingsanbud.no etter at du har lagret bedriftsprofilen din hos oss.

Hvor finner jeg forsikringsnummeret?

Forsikringsnummeret finner du på forsikringsbeviset fra ditt forsikringsselskap. Finner du ikke denne anbefaler vi at du tar kontkat med forsikringsselskapet og får tilsendt denne og samtidig sjekker at policen fortsatt er gyldig.

Hvordan bør jeg definere området for levering av tjenester?

Vi anbefaler at du er så grundig som mulig, men ikke mer detaljert enn på kommunenivå. Informasjon feks. mindre tettsteder og lignende som ikke er en egen kommune blir ikke lagt inn i løsningen. Tilbyr dere ikke den aktuelle tjenesten, så svar bare det.

Min bedrift er ny-oppstartet, hva gjør jeg da?

Er din bedrift nyoppstartet og mangler informasjon om forrige års omsetning/ansatte anbefaler vi at du sender en mail til bedrift@trefellingsanbud.no med følgende informasjon.

1) Forklarer situasjonen og status for selskapet ditt nå.

2) Hva er planene dine videre?

3) Hvis du jobber alene, jobber du bare med trefelling, eller jobber du paralelt med andre ting?

4) Har du eller dine ansatte tidligere erfaring fra trefelling, eventuelt relevant kurs/utdanning?

5) Det er også bra om du skriver litt kort om virksomheten din, slik at vi får et overblikk om hvordan du er strukturert. Har du linker til sosiale medier profiler og anmeldelser på feks. Google eller andre steder så er også det positivt og vil gjøre det lettere for oss å gjøre opp et bilde av virksomheten din.

Hvorfor er dere så nøye?

Vi er ikke en vanlig anbudsportal og vi ønsker å utelukkende tiltrekke oss seriøse aktører. Derfor forbeholder vi oss retten til å si nei til bedrifter som vi ikke mener passer til vårt konsept. Vi fokuser på sikkerhet, kundetilfredshet og fair konkurranse først.