Her er 5 tips for fjerning av trestubber

  1. Bruk stubbefreser
  2. Grav opp roten
  3. Brenn stubben
  4. Hugg vekk stubben
  5. Bruk traktor eller gravemaskin